شبکه هوشمند بازاریابی دیجیتال

درباره ما

زی‌مایند، پلتفرم ارتباطی متخصصان بازاریابی و کسب و کارهای پیشرو است. از یک سو با شبکه‌ای وسیع از متخصصان بازاریابی دیجیتال مرتبط است که با تجربیات متنوع و دیدگاه‌های متفاوت، با اشتیاق برای رشد کسب و کارها، گرد هم آمده‌اند و از سوی دیگر دست در دست کسب و کارهای پیشرو گذاشته تا موفقیت‌شان را تضمین کند. بستر دوسویه زی‌مایند به عنوان حلقۀ اتصال متخصصان بازاریابی و کسب و کارهای پیشرو، با زیرساخت‌ها و ابزارهای مبتنی بر داده غنی شده و متشکل از یک تیم مرکزی است که با رویکرد داده‌محور و با تجربۀ سال‌ها حضور در این عرصه، مدیریت و هدایت پروژه‌ها را بر عهده دارد و متعهد است تا نیروی بالقوۀ کسب و کارها را از رهگذر تجربیات دیجیتال شکوفا کند. صرف نظر از هر گونه چالشی که بین شما و موفقیت وجود دارد، به عنوان یک متخصص یا دارندۀ کسب و کار، می‌توانید به خرد خلاق این شبکه و کارایی ابزارهای داده‌ای تکیه کنید که به پشتوانۀ رضایت ده‌ها برند مطرح، اکنون مدعی خلق ارتباطات قدرتمند و تاثیرگذاری است که فراتر از انتظار ارائه می‌شود. ما باور داریم شیوه نوین و هوشمندانه‌ای از بازاریابی تحقق‌پذیر است و در این مسیر موفقیت‌مان را با موفقیت شما اندازه می‌گیریم.